Contemporary Health Analysis

EN | |

姓名(非必需填写):

电邮地址(非必需填写):

岁数:

性別:

居住城市:


1. 口渴(偏好冷饮)
2. 喉干
3. 盗汗(寝汗)
4. 低热,发烧
5. 口干
6. 便秘
7. 恶寒
8. 尿多
9. 早晨腹泻
10. 手脚冰凉
11. 舌色苍白
12. 不热情于开口交流
13. 身上,心理疲倦
14. 消化不良
15. 头晕
16. 健忘
17. 失眠
18. 手脚痉挛/手脚抽痉
19. 脸色,唇色惨白
20. (仅限女性)痛经
21. 眼内血丝多
22. 口苦
23. 胸闷
24. 心悸
25. 脸发红
26. 总感觉休息不够
27. 食欲减少
28. 头重,无法集中
29. 肌肉酸疼
30. 无力,疲倦
31. 尿量减少,尿色偏黄
32. 腹部疼痛
33. 虚汗(静止情况也出汗)
34. 午后发烧
35. 气短
36. 咳嗽带浓痰
37. 胸疼
38. 无动力
39. 耳鸣
40. 尿频/尿少
41. 纵欲
42.(仅限男性)早泄